Kongres Medycyny Weterynaryjnej „Współczesna Weterynaria”

Kongres Praktyki Weterynaryjnej
„Współczesna Weterynaria”

Łódź, 20-21 kwietnia 2024
Hala Expo-Łódź, Al. Politechniki 4

SOBOTA 20.04.2024

10.00 – 10.15  Uroczyste otwarcie  Targów i Kongresu. Wręczenie wyróżnień zasłużonym działaczom na rzecz dobrostanu zwierząt.
 


Sesja I

Choroby Psów i Kotów
Moderator dr n. wet. Dariusz Jagielski
SOBOTA 20.04.2024

10.30 – 11.15 Nadczynność tarczycy.

 • prof. dr hab. Jarosław Popiel   prof. Uczelni, Członek PSLWMZ, PTNW oraz European Society of Veterinary Dermatology (ESVD). Członek komitetów redakcyjnych “Życia Weterynaryjnego” oraz ”Magazynu Weterynaryjnego”

11.15 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 12.30 Niedoczynność tarczycy.

 • prof. dr hab. Jarosław Popiel, prof. Uczelni, Członek PSLWMZ, PTNW oraz European Society of Veterinary Dermatology (ESVD). Członek komitetów redakcyjnych “Życia Weterynaryjnego” oraz ”Magazynu Weterynaryjnego

12.30 – 13.15 Obrazowanie tarczycy i przytarczyc.

 • dr n. wet. Adam Gierulski, lekarz weterynarii, współwłaściciel Przychodni Weterynaryjnej Animal w Łodzi.

13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa, pokaz BIOASEKURACJA

14.15 – 15.15 Nowotwory tarczycy.

 • dr n. wet. Dariusz Jagielski, Przychodnia Weterynaryjna „Białobrzeska” w Warszawie, adiunkt w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu.

15.15 – 16.00  Zaburzenia czynności hormonalnej przytarczyc.

 • prof. dr hab. Jarosław Popiel   prof. Uczelni, Członek PSLWMZ, PTNW oraz European Society of Veterinary Dermatology (ESVD). Członek komitetów redakcyjnych “Życia Weterynaryjnego” oraz ”Magazynu Weterynaryjnego”.

16.00 – 16.45 Nowotwory przytarczyc.

 • dr n. wet. Dariusz Jagielski, Przychodnia Weterynaryjna BIAŁOBRZESKA w Warszawie, adiunkt w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu.

16.45 – 17.00  Dyskusja, zamknięcie sesji.

Sesja I
Choroby Psów i Kotów
Moderator dr n. wet. Dariusz Jagielski
NIEDZIELA 21.04.2024

10.00 – 10.45 Nadczynność nadnercz.

 • prof. dr hab. Jarosław Popiel   prof. Uczelni, Członek PSLWMZ, PTNW oraz European Society of Veterinary Dermatology (ESVD). Członek komitetów redakcyjnych “Życia Weterynaryjnego” oraz ”Magazynu Weterynaryjnego”

10.45 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 12.15  Niedoczynność nadnerczy.

 • prof. dr hab. Jarosław Popiel   prof. Uczelni, Członek PSLWMZ, PTNW oraz European Society of Veterinary Dermatology (ESVD). Członek komitetów redakcyjnych “Życia Weterynaryjnego” oraz ”Magazynu Weterynaryjnego”

12.15 – 13.00 Obrazowanie nadnerczy.

 • dr n. wet. Adam Gierulski, lekarz weterynarii, współwłaściciel Przychodni Weterynaryjnej Animal w Łodzi

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa, pokaz BIOASEKURACJA

14.00 – 14.45  Nowotwory nadnerczy.

 • dr n. wet. Dariusz Jagielski, Przychodnia Weterynaryjna „Białobrzeska” w Warszawie, adiunkt w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu

14.45 – 15.00 Konsultacje, pytania, zakończenie Sesji


Sesja II
CHOROBY ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH I TOWARZYSZĄCYCH
Moderator dr n. wet. Tomasz Piasecki
SOBOTA 20.04.2024

10.30 – 11.15 Zdrowotne problemy ślimaków utrzymywanych jako zwierzęta towarzyszące.

 • lek. wet. Łukasz Skomorucha – Specjalista Chorób Zwierząt Nieudomowionych, Przychodnia weterynaryjna “Pulsvet” Warszawa.

11.15 – 12.00 Praktyczne podejście do rejestracji zwierząt objętych przepisami CITES.

 • dr n. wet. Małgorzata Bruczyńska,  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie  Specjalista chorób zwierząt nieudomowionych, Specjalista higieny żywności poch. zw. dyplomowany menedżer, Specjalista Public Relations

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 13.00  Choroby tarczycy u kawii domowych – diagnostyka i postępowania farmakologiczne.

 •  lek. wet. Dorota Kramek, Przychodnia Weterynaryjna „Zwierzyniec” we Wrocławiu

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa, Pokaz BIOASEKURACJA

14:00 – 14:45 Nowodiagnozowane choroby zakaźne gadów i płazów.

 • lek. wet. Łukasz Skomorucha – Specjalista Chorób Zwierząt Nieudomowionych, Przychodnia weterynaryjna “Pulsvet” Warszawa.

14:45 – 15:30 Objawy przedsionkowe u królików i gryzoni – diagnostyka i różnicowanie.

 • lek. wet. Paulina Drobot,  NeuroTeam Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna (Wrocław)
Sesja II
CHOROBY ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH I TOWARZYSZĄCYCH
Moderator dr n. wet. Tomasz Piasecki
NIEDZIELA 21.04.2024

10.00- 10.45 Błędy w okresie przygotowywania gadów do rozrodu.

 • lek. wet. Aleksandra Maluta, Przychodnia Weterynaryjna OAZA w Warszawie

10.45 – 11.30 Zaburzenia oraz wady rozwojowe gadów.

 • lek. wet. Aleksandra Maluta, Przychodnia Weterynaryjna OAZA w Warszawie.

11.30 – 12.15 Hematologia kliniczna ptaków.

 • lek. wet. Aleksandra Kornelia Maj (Warszawa).

12.15 – 13.00 Przerwa obiadowa

13.00 – 14.00 Przewlekły katar królików – jak diagnozować i leczyć.

 • dr n. wet. Tomasz Piasecki,  specjalista chorób ptaków, zwierząt futerkowych i zwierząt nieudomowionych, wykładowca UP we Wrocławiu,  Przychodnia Weterynaryjna „Zwierzyniec” we Wrocławiu.

14.00- 14.15 Dyskusja, pytania, zakończenie sesji.

SESJA III
ŻYWIENIE I DIETETYKA
Moderator prof. dr hab. Michał Jank
NIEDZIELA 21.04.2024

10.00 – 10.45  Żywienie jako kluczowy element opieki nad zwierzętami towarzyszącymi.

 • Prof. dr hab. Michał Jank Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych   
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

10.45 – 11.30  Białko pokarmowe w rękach dietetyka weterynaryjnego.

 • dr n. wet. Agnieszka Kurosad dział badawczo-rozwojowym firmy Vet Planet

11.30 – 12.15  Tłuszcz jako narzędzie w dietoterapii.

 • dr n. wet. Jacek Wilczak dietetyk weterynaryjny i pracownik naukowy. Właściciel firmy DietaPeta.

12.15 – 13.00  Suplementy i dodatki bilansujące diety dla psów i kotów.

 • dr n. wet. Olga Lasek, specjalistka żywienia psów i kotów, Kraków.

13.45 – 14.30 Różne twarze węglowodanów w żywieniu zwierząt towarzyszących.

 • prof. dr hab. Wioletta Biel, Katedra Nauk o Zwierzętach Monogastrycznych, Zachodniopomorski Zakład Technologiczny w Szczecinie.

14.30 – 15.15  Żywienie „naturalne” zwierząt egzotycznych – czy to jest możliwe?

 • dr n. wet. Marcin Przybyło, Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie.

Sesja IV
BIOBEZPIECZEŃSTWO I BIOASEKURACJA


“Gorączka Q i towarzyszące problemy Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego”
Moderatorzy:
prof. dr hab. Krzysztof Anusz, dr Małgorzata Bruczyńska – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie
ORGANIZATORZY:
 Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie; Warszawska Izba Lekarsko – Weterynaryjna;
Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Warszawie
Patronat Honorowy: Główny Lekarz Weterynarii
SPONSORZY: Ceva, ASF Bioasekuracja, Elanco, JHJ, Lanxess, Saria, Argenta
SOBOTA 20.04.2024

10.30 -10.45 Gorączka Q – waga problemu.

 • prof. dr hab. Krzysztof Anusz, Kierownik Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie

10.45 -11.15  Gorączka Q – zapomniana zoonoza, realny problem.

 • prof. dr hab. Monika Szymańska Czerwińska, Profesor Instytutu w Zakładzie Biotechnologii i Nutrigenomiki PAN w Jastrzębcu.

11.15 – 11.45 Gorączka Q – prewalencja i prewencja, czyli jak rozsądnie zarządzać problemem.

 • prof. dr hab. Krzysztof Rypuła, profesor nauk rolniczych, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.45 Rozwój i kontrola epidemii gorączki Q w Holandii.

 • prof. dr. hab. Piet Vellema, DVM, PhD, Dip.ECSRHM, Holandia

12.45 – 13.15 Czas dla Sponsorów ( ASF Bioasekuracja, Elanco) 

13.15 – 14.00 Pokaz ASF Bioasekuracja (powierzchnia zewnętrzna)

14.00 – 14.45 Krótko i długo falowe skutki gorączki Q u ludzi. Prewalencja występowania gorączki Q u ludzi w Hiszpanii.

 • dr n. wet. Daniel Cifo Arcos , Instytut Zdrowia im. Karola III w Madrycie (Hiszpania)

14.45 – 15.15 Przerwa lunchowa

15.15 – 15.40 Gorączka Q – monitorowanie i zwalczanie w prawie krajowym oraz europejskim Prawie o Zdrowiu Zwierząt.

 • dr n. wet. Mirosław Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

15.40 – 16.05 Strategie ograniczenia narastania lekooporności bakterii.

 • prof. dr hab. Magdalena Rzewuska, Katedra Nauk Przedklinicznych, Zakład Mikrobiologii, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

16.05 – 16.30 Różne systemy monitorowania użycia antybiotyków u zwierząt fermowych w krajach europejskich.

 • dr n. wet. Piotr Kwieciński, Wiceprezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe – FVE)

 16.30-17.00 Czas dla sponsorów (Argenta)


Sesja SATELITARNA
(wstęp wolny dla uczestników Kongresu oraz Odwiedzających Targi Vet-Expo – nie wymaga
rejestracji
)
Prowadząca:
Lek. wet. Inga Kołomyjska
ORGANIZATORZY:
 COMVET.PL
„Wspieramy lekarzy weterynarii jak lepiej komunikować się i zarządzać żeby lepiej leczyć”
www.comvet.pl
SOBOTA 20.04.2024

12.00 -13.00 Wypalenie zawodowe lekarzy weterynarii: geneza i aktywne metody zapobiegania.

10.45 -11.15  Moc weterynaryjnej komunikacji medycznej – czynnik sukcesu we współczesnej weterynarii.

 • lek. wet. Inga Kołomyjska – absolwentka wydziału medycyny weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Magister ekonomii, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Międzynarodowych Studiów Europejskich Uniwersytetu w Maastricht i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplomowany Trener Biznesu (Master Business Trainer Level Superior), certyfikowana coach w podejściu Multi- Level Coaching, akredytowanym przez Izbę Coachingu, zgodnym ze standardami International Coach Federation. Absolwentka polskich i międzynarodowych certyfikacyjnych kursów trenerskich. Ekspert w przygotowywaniu procesów rozwojowych, edukacyjnych i szkoleniowych, zarządzaniu procesami szkoleniowymi oraz rozwojowymi kadr i instytucji. Autorka i współautorka metodyk i kursów edukacyjnych dla profesjonalistów, kierownik badań edukacyjnych, badacz potrzeb szkoleniowych, w tym międzynarodowych badań porównawczych. Certyfikowany Ekspert FERS na lata 2021-2027 (Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego) w obszarze m.in.: Innowacje Społeczne, Asesor Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Ekspert PO KL.

Program w pliku graficznym.