Kongres Medycyny Weterynaryjnej „Współczesna Weterynaria”

Kongres Medycyny Weterynaryjnej „Współczesna Weterynaria”, podczas którego znakomici specjaliści z kraju i z zagranicy podzielą się swoją wiedzą z zakresu diagnostyki i leczenia małych oraz egzotycznych zwierząt, bydła, koni, technik laboratoryjnych, biobezpieczeństwa żywności, żywienia, dietetyki czy rehabilitacji.

Program znajdziesz tutaj: https://vet-expo.syskonf.pl/program

Rejestracja uczestnictwa: https://vet-expo.syskonf.pl/rejestracja